Inschrijven bij een Bestaande Pool

Wil je je bij een bestaande Pool aanmelden, kies je "Bestaand" en geef je de Pool naam en wachtwoord in dat je gekregen hebt van je Pool "BAAS".

Inschrijven Bestaande PoolEen Nieuwe Pool Inschrijven

Als je een Pool wil opstarten kies je "Nieuw", je geeft de naam in van je Pool en verzint er een wachtwoord bij.
De naam van de Pool en het bij behorend wachtwoord geef je door aan die mensen die je wil laten deelnemen in jouw Pool.


Inschrijven Nieuwe Pool